Welcome to the official website of Shengzhou Houtu Tea Co., Ltd.

About Us

 

Contact
Shengzhou Dapeng Tea Co., Ltd.
Shengzhou Houtu Tea Co., Ltd.

Address: No. 1578 Xingsheng Street, Shengzhou City, Zhejiang Province
Tel: 0086-575-83349888
Fax: 0086-575-83340089
Website: http://www.dapengtea.cn
Mail: dapengtea@dapengtea.cn
Your present location:Home >> About Us

Honors